Home

Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom betere salarissen èn minder werkdruk! Word onderdeel van een beweging waar bonden en politiek naar moeten luisteren. Verspreid ons Pamflet en Manifest!

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:

  • de leerkrachten raken op;
  • het lerarentekort groeit;
  • het ziekteverzuim is hoog en groeit;
  • en er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s.

EISEN

DAAROM EISEN WIJ HET VOLGENDE:

  1. Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.
  2. Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.

HOE

HOE VERDER?

Samen met de vakbonden en werkgeversorganisaties vormen we de aankomende tijd één blok richting de politiek voor een regeerakkoord waarin de toekomst van goed onderwijs gewaarborgd is.

Wanneer deze doelen niet naar tevredenheid in het regeerakkoord opgenomen worden is voor PO in Actie staken onvermijdelijk. Hierin verwachten wij de volledige steun van alle vakbonden en de PO-Raad: Het is namelijk vijf voor twaalf! #POinactie

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE, UNTIL IT’S DONE.” – NELSON MANDELA