Dinsdag 27 juni manifestatie Den Haag primair onderwijs

Kom van elke school primair onderwijs met tenminste één leraar en één ouder naar de manifestatie in Den Haag.  Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden.

Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen, ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt. Om onze zorgen kracht bij te zetten, zullen de basisschoolleerkrachten op 27 juni de deuren van de school een uur later opendoen.

Een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel.

Op die dag reizen namens iedere school een ouder en een leraar af naar Den Haag om onze politieke leiders persoonlijk op te roepen werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.